Garantie

Mocht per ongeluk een verkeerd boek opgestuurd zijn, of mocht een niet te verwaarlozen deel van het boek onleesbaar zijn, of mocht het boek in een al te slechte staat zijn, bijvoorbeeld als bij normaal gebruik van het boek bladzijden er uit vallen of bladzijden bij voorbaat al ontbreken, dan kan de ontvanger het boek binnen een maand terugsturen met vermelding van de klachten. Blijken de klachten juist te zijn, en bestaat er geen vermoeden dat het boek opzettelijk mishandeld is, dan ontvangt de klant volledige schadeloosstelling, ook van de kosten van het terugsturen. Is de klant om andere redenen ontevreden met het geleverde, dan kan hij/zij via e-mail in overleg treden met de boekhandel. Er wordt dan gezocht naar een schikking die voor beide partijen aanvaardbaar is. Het e-mailadres is te vinden bij de adresgegevens.

Laat echter niemand uit het bovenstaande concluderen, dat Boekhandel De Sardonix rommel levert! In principe worden boeken, die al te slecht zijn, niet eens op voorraad gehouden. De boekhandel wil alleen maar goede dingen leveren, en juist daarom wordt de bovenvermelde garantie geboden.