Uw browser

Informatie over de geschiktheid van browsers voor deze website

Deze website werkt het best in Internet Explorer 8 of Mozilla Firefox 2.0.0.3 (of hogere versies van deze browsers). Bij oudere browsers, zoals Internet Explorer 6 of 7, kan de website iets anders worden weergegeven. Er is echter naar gestreefd om ervoor te zorgen, dat de website er ook dan zo goed mogelijk uitziet. Voor zover bekend is dat in hoofdzaak gelukt. Mochten er toch nog problemen zijn, dan zijn berichten daarover per e-mail welkom. Overigens zullen de oudere browsers steeds minder gebruikt worden.